I mitten på 1900-talet fanns det i de flesta svenska hem en kompakt liten bok om sjukdomar där de vanligaste sjukdomarna beskrevs och vilka symptom de hade. Idag kan man själv ofta bedöma om man har en allvarlig sjukdom eller inte genom att hitta information om sjukdomar på internet. Om man är osäker ska man naturligtvis ringa sjukvårdsupplysningen och om det är en akut allvarlig skada eller något som upplevs som ett livshotande tillstånd ska man ringa det lokala nödnumret vilket i Sverige är 112, men om man har några diffusa symptom eller misstänker att man har en viss sjukdom kan man ofta få fram mycket information på egen hand via internet och bedöma om man behöver vård eller medicin eller om det är ett tillstånd som kommer att gå över av sig själv.

Och man behöver inte vara expert på vetenskap eller sjukdomar utan man kan t.ex. söka på de symptom man har och få fram förslag på sjukdomar som det kan vara och vilka övriga symptom man då kan uppvisa och hur allvarlig sjukdomen är och om några åtgärder bör vidtas.  Om man t.ex. upplever att man har  gul hud kan man bara gå in på symptomen.se och klicka sig fram till bokstaven G och klicka på gul hud eller om man upplever domningar klickar man sig fram till D och sedan domningar osv.

I framtiden kommer troligen sjukdomar mer och mer att bedömas med hjälp av artificiell intelligens eftersom dessa klarar att hålla så mycket mer information i minnet än vad en människa kan göra.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *