I mitten på 1900-talet fanns det i de flesta svenska hem en kompakt liten bok om sjukdomar där de vanligaste sjukdomarna beskrevs och vilka symptom de hade. Idag kan man själv ofta bedöma om man har en allvarlig sjukdom eller inte genom att hitta information om sjukdomar på internet. Om man är osäker ska man naturligtvis ringa sjukvårdsupplysningen och om det är en akut allvarlig skada eller något som upplevs som ett livshotande tillstånd ska man ringa det lokala nödnumret vilket i Sverige är 112, men om man har några diffusa symptom eller misstänker att man har en viss sjukdom kan man ofta få fram mycket information på egen hand via internet och bedöma om man behöver vård eller medicin eller om det är ett tillstånd som kommer att gå över av sig själv.

Och man behöver inte vara expert på vetenskap eller sjukdomar utan man kan t.ex. söka på de symptom man har och få fram förslag på sjukdomar som det kan vara och vilka övriga symptom man då kan uppvisa och hur allvarlig sjukdomen är och om några åtgärder bör vidtas.  Om man t.ex. upplever att man har  gul hud kan man bara gå in på symptomen.se och klicka sig fram till bokstaven G och klicka på gul hud eller om man upplever domningar klickar man sig fram till D och sedan domningar osv.

I framtiden kommer troligen sjukdomar mer och mer att bedömas med hjälp av artificiell intelligens eftersom dessa klarar att hålla så mycket mer information i minnet än vad en människa kan göra.

Tags :

Den som hyr sin bostad behöver ha en hemförsäkring som försäkrar lösöret, d.v.s. de saker som man äger och förvarar i hemmet. Den täcker vanligtvis också saker som man förvarar i ett förråd, t.ex. på vinden eller i källaren, men villkoren är ofta att förrådet måste vara låst och försäkringen gäller ofta inte för särskilt stöldbegärlig egendom som förvaras i ett externt förråd, t.ex. smycken.  Det kan vara klokt att ta bilder på sakerna i hemmet så att man lättare kan se vad som saknas efter ett eventuellt inbrott och det blir också lättare att anmäla förlusten till försäkringsbolaget om man har bilder på åtminstone de mest värdefulla föremålen.

Den som äger sitt hem, behöver försäkra både byggnaden och lösöret. Om man bor i villa krävs då en villa-hemförsäkring, som försäkrar både byggnaden och lösöret. Läs mer om detta på villahemförsäkring.se.

Om man äger en villa som man hyr ut är det vanligast att man tecknar en villaförsäkring för själva byggnaden och hyresgästen tecknar en hemförsäkring för att försäkra sina prylar. Det är viktigt att tänka på att en normal villaförsäkring inte täcker alla typer av skador på fastigheten. T.ex. får man ofta inte ersättning för skador som orsakas av vatten som tränger in utifrån t.ex. genom taket, så det gäller att se över fastigheten och utföra nödvändiga renoveringar.  Vissa mögel och svampangrepp täcks ofta inte heller som standard, så det kan vara värt att se över om man behöver någon tilläggsförsäkring för att känna sig trygg att klara olika situationer som kan uppstå.

Tags :

Att bygga ett växthus eller uterum är populärt. Det ger både möjlighet till att odla under en förlängd säsong och man kan odla växter som man annars inte skulle kunna odla i Sverige. Det ger också en bra plats för rekreation, för även om man odlar mycket finns det ofta plats för ett bord och ett par stolar där man kan sitta och fika eller läsa tidningen. Så fort solen tittar fram så blir växthuset eller uterummet uppvärmd genom att solens strålar delvis reflekteras tillbaka inne i växthuset. Det är också vind och regnskyddat, och myggorna hålls effektivt ute.

Att köpa ett växthus är naturligtvis en kostnad, men ett kvalitetsväxthus håller i många år, och även om man flyttar så höjer växthuset ofta värdet på fastigheten när den ska säljas. Det kan t.o.m. höja värderingen mer än man har betalt för växthuset eftersom många uppskattar att växthuset redan är på plats och fastigheten känns färdigställd.

Tags :

Under en lång tid har bostadspriserna stigit i Sverige och framförallt i storstäderna har priserna skenat. Många faktorer har bidragit till den höga efterfrågan på bostäder, där låga räntor, begränsad nybyggnation och ökad befolkning varit de mest avgörande.

Riksbanken har länge varnat för hushållens höga belåning och efter att ett amorteringskrav i flera omgångar skjutits upp så infördes det till slut den 1 juni 2016, med ett krav att amortera 2% av lånen tills dess att lånen understiger 70% av bostadens värde och  1% tills de understiger 50 % av bostadens värde.

De flesta banker har haft ett amorteringskrav redan innan lagförslaget gick igenom så på så sätt blir det inte så stor skillnad för den som köpt innan eller efter 1 juni 2016, men många har ändå valt att sälja innan amorteringskravet trädde i kraft vilket lett till ett överutbud i förhållande till efterfrågan. Många mäklare talar om priser som ligger 10 – 15 % lägre än toppen några månader tidigare.

 

 

Tags :

Här på hemmarknad.se hittar du allt för hemmet. Möbler och inredning och tips för dig som ska köpa hus eller lägenhet.

Tags :